Đề thi thử môn Toán 2019 chuyên Hùng Vương – Phú Thọ – lần 1 – file word

Đề thi thử môn Toán 2019 chuyên Hùng Vương – Phú Thọ – lần 1 – file word ============== Đề thi file word công thức soạn Mathtype 6. giải chi tiết từng câu. =================== XEM TRỰC TUYẾN —————– Đề thi file word DOWNLOAD file word —- The post Đề thi thử môn Toán 2019 chuyên … Đọc tiếpĐề thi thử môn Toán 2019 chuyên Hùng Vương – Phú Thọ – lần 1 – file word

Đề thi Minh họa Môn Toán 2019 của bộ giải chi tiết – file word

Đề thi Minh họa Môn Toán 2019 của bộ giải chi tiết – file word – BTN Đề thi file word công thức soạn Mathtype 6. giải chi tiết từng câu. =================== XEM TRỰC TUYẾN —————– Đề thi file word DOWNLOAD file word —- The post Đề thi Minh họa Môn Toán 2019 của bộ … Đọc tiếpĐề thi Minh họa Môn Toán 2019 của bộ giải chi tiết – file word

Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 phần 1

1. Viết (theo mẫu): 1. Viết (theo mẫu):  Chục Đơn vị Viết số Đọc số   7 8 78 Bảy mươi tám 78 = 70 + 8 9 5 95   …………… 6 1     …………… 2 4     …………… 2. 3.Viết các số 41, 59, 38, 70: a) Theo thứ tự từ … Đọc tiếpGiải Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 phần 1

Giải Câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 phần 1

1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu): 1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu): Số hạng 14 31 44 3 68 Số hạng 2 7 25 52 0 Tổng 16         2. Viết phép cộng rồi tính tổng (theo mẫu), biết: a) Các số hạng là … Đọc tiếpGiải Câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 phần 1

Giải Câu 1, 2, 3, 4 trang 7 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 phần 1

1. Xem hình vẽ: 1. Xem hình vẽ: a) Viết bé hơn hoặc lớn hơn vào chỗ chấm thích hợp: – Độ dài đoạn thẳng AB………………………..1 dm – Độ dài đoạn thẳng CD………………………..1 dm b) Viết ngắn hơn hoặc dài hơn và chỗ chấm thích hợp: – Đoạn thẳng AB……………………….đoạn thẳng CD. – Đoạn thẳng … Đọc tiếpGiải Câu 1, 2, 3, 4 trang 7 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 phần 1

Giải Câu 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 phần 1

1. a) Số? 1. a) Số?   (1dm,,, = ,,,,cm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,10cm,,, = ,,,,dm)     b) Viết 1dm, 2dm vào chỗ chấm thích hợp:  2. Số? 3.  Điền dấu >, (eqalign{& 2dm,,,, = ,,,….,,,cm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,20cm,,,, = ,,,….,,,dm cr & 3dm,,,, = ,,,….,,,cm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,30cm,,,, = ,,,….,,,dm cr & 5dm,,,, = ,,,….,,,cm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,50cm,,,, = ,,,….,,,dm cr & 9dm,,,, = ,,,…..,,cm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,90cm,,,, = … Đọc tiếpGiải Câu 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 phần 1

Giải Câu 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 phần 1

1. Viết số thích hợp vào ô trống: 1. Viết số thích hợp vào ô trống: Số bị trừ 28 60 98 79 16 75 Số trừ 7 10 25 70 0 75 Hiệu             2. Đặt tính rồi tính hiệu (theo mẫu), biết: a) Số bị trừ là 79, … Đọc tiếpGiải Câu 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 phần 1

Giải Câu 1, 2, 3, 4 trang 10 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 phần 1

1. Tính nhẩm (eqalign{& a),,80,, – ,,20,, – ,,10,, = ,…, cr & ,,,,,80,, – ,,30,,, = ,…, cr & b),70,,, – ,,,30,, – ,,20,, = ,…, cr & ,,,,,70,, – ,,50,,, = ,…, cr & c),,90,, – ,,20,, – ,,20,, = ,… cr & ,,,,,,90,, – ,,40,,, = ,…, cr} )  2. Đặt tính … Đọc tiếpGiải Câu 1, 2, 3, 4 trang 10 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 phần 1

Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 phần 1

1. Viết số: 1. Viết số a) Các số từ 90 đến 100 là:…………………………… b) Các số tròn chục và bé hơn 70 là:…………………….. 2. Số ? a) Số liền sau của 79 là…. b) Số liền trước của 90 là…. c) Số liền sau của 99 là… d) Số liền trước của 11 là…. … Đọc tiếpGiải Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 phần 1