Giải Sách bài tập Lý 10 cơ bản – Bài 32: Nội Năng Và Sự Biến Thiên Nội Năng

Bài 32.1 trang 76 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10.Câu nào sau đây nói về nguyên nhân của sự thay đổi nhiệt độ của một vật là đúng ?Nhiệt độ của vật giảm là do các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vậtA. ngừng chuyển động.B. nhận thêm động năng.C. chuyển động chậm … Đọc thêm

Giải Sách bài tập Lý 10 cơ bản – Bài 34 – 35: Chất Rắn Kết Tinh. Chất Rắn Vô Định Hình. Biến Dạng Cơ Của Vật Rắn

Bài 34 – 35.1 trang 83 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10.Một thanh đồng có đường kính 20 mm. Xác định độ biến dạng nén tỉ đối của thanh này khi hai đầu của nó chịu tác dụng một lực nén bằng 94,2 kN. Cho biết suất đàn hồi của đồng là 11,8.10l0 Pa.A. … Đọc thêm