Giải Soạn bài Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác – Đập đá ở Côn Lôn SBT Ngữ Văn 8 tập 1

1. Thơ “nói chí” của văn học trung đại thường biểu hiện chí khí của các bậc trượng phu anh hùng qua các hình thức sau : a) Trực tiếp thể hiện chí khí. b) Miêu tả một vật tầm thường, nhỏ bé (ví dụ : cái chổi, cái gậy,…) nhưng lại gán cho nó … Đọc thêm

Giải Soạn bài Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt SBT Ngữ Văn 8 tập 1

1. Mục I.2.a, trang 157 -158, SGK. Dựa vào kiến thức về văn học dân gian và về cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ, hãy điền từ ngữ thích hợp vào những ô trống. Giải thích những từ ngữ có nghĩa hẹp trong sơ đồ trên. Cho biết những câu giải thích ấy … Đọc thêm