Bản quyền

Sách toán xin đưa ra qui định bản quyền theo các điều khoản sau:

  1. Bản quyền mọi bài viết, cấu trúc blog được đăng tải trên SachToan.com đều thuộc về SachToan.com.
  2. Các sách thuộc bản quyền của Tác giả và NXB, Blog SachToan.com chỉ đăng lên để mọi người học tập với tiêu chí không vụ lợi.
  3. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên SachToan.com vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho khách hàng.
  4. Bạn được phép sử dụng lại các bài viết nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc và để link về bài viết gốc.

Mọi khiếu nại về bản quyền, các bạn liên hệ tại đây hoặc liên hệ qua email, tôi sẽ giải quyết và trả lời trong 5 ngày.