Thiết Kế Bài Giảng Giải Tích 12

Thiết Kế Bài Giảng Giải Tích 12 Tập 1+2 (NXB Hà Nội 2008) – Trần Vinh. ———– Chương trình thay sách gắn liền với việc đổi mới phương pháp dạy học, trong đó có việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học trong môn Toán. Bộ sách “Thiết Kế Bài Giảng Giải Tích 12” … Đọc thêm

Sách bài tập Đại số và giải tích 11 cơ bản

Sách bài tập Đại số và giải tích 11 cơ bản Bài Tập Đại Số Và Giải Tích 11 NXB Giáo Dục 2011 Vũ Tuấn 244 Trang​ MỤC LỤC: Chương I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Chương II. TỔ HỢP VÀ XÁC XUẤT Chương III. DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG … Đọc thêm