CHƯƠNG I. TỨ GIÁC – Toán 8

Giải bài tập – CHƯƠNG I. TỨ GIÁC – Toán 8 – Phần Hình học

***********
Bài 1.Tức giác
Bài 2.Hình thang
Bài 3.Hình thang cân
Bài 4. Đường trung bình của tam giác, hình thang
Bài 5.Dựng hình bằng thước và compa, dựng hình thang
Bài 6. Đối xứng trục
Bài 7. Hình bình hành
Bài 8. Đối xứng tâm
Bài 9.Hình chữ nhật
Bài 10.Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
Bài 11.Hình thoi
Bài 12.Hình vuông
>>>>>>>>>>>>>>>>>


Nhiều quá giải lao chút, xem tiếp.
Viết một bình luận