CHƯƠNG II: Đường Tròn – Toán 9

Giải bài tập CHƯƠNG II: Đường Tròn – Toán 9

*************

Theo sách giáo khoa toán 9 tập 1 hiện hành.

CHƯƠNG II: Đường Tròn – Toán 9 – Phần hình học.
Gồm các bài học sau:

  1. Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn
  2. Đường kính và dây của đường tròn
  3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
  4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
  5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
  6. Tính chất của 2 tiếp tuyến cắt nhau
  7. Vị trí tương đối của 2 đường tròn

Ôn tập chương II
——————
CHƯƠNG II HÌNH HỌC
giai bai tap toan 9
giai bai tap toan 9
giai bai tap toan 9
giai bai tap toan 9
giai bai tap toan 9

giai bai tap toan 9
giai bai tap toan 9
giai bai tap toan 9
giai bai tap toan 9
giai bai tap toan 9
giai bai tap toan 9
giai bai tap toan 9
giai bai tap toan 9
giai bai tap toan 9
giai bai tap toan 9
giai bai tap toan 9
giai bai tap toan 9
giai bai tap toan 9
giai bai tap toan 9
giai bai tap toan 9
giai bai tap toan 9
giai bai tap toan 9
giai bai tap toan 9
giai bai tap toan 9
giai bai tap toan 9
giai bai tap toan 9
giai bai tap toan 9

xem tiếp các chương khác phía dưới.
>>>>>>>>>>>>>

Viết một bình luận