Em hãy tả một con gà trống

Để tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình, mẹ em nuôi một đàn gà. Trong đàn gà, em thích nhất là chú gà trống. Em đặt tên chú là “Lông Mướt” Em hãy tả một con gà trống Bài làm Để tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình, mẹ em nuôi một đàn […]

Sach toan on thi

Viết một bình luận