Em hãy tả một con vịt đang kiếm mồi ở trong ao (hồ hoặc đầm)

Em hãy tả một con vịt đang kiếm mồi ở trong ao (hồ hoặc đầm). Bài làm Tan học trưa nay, về ngang ao nhà bác Tư, em thấy đàn vịt bầu nhà bác đang lặn hụp dưới nước. Duy chỉ một con đang rỉa cánh trên bờ. Nó khá to con. Thân hình thon […]

Sach toan on thi

Viết một bình luận