Giải bài tập Chương I. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song – Hình học 7 tập 1

Giải bài tập Chương I. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song – Hình học 7 tập 1

 

*************

Bài này là giải bài tập toàn bộ bài tập chương 1 toán 7 tập 1 (phần Hình học) theo sách giáo hiện hành.

Các bạn bấm vào bài cần giải.

 

MỤC LỤC chương 1 – Hình học 7 tập 1

***************

Bài 1 Hai góc đối đỉnh – hình học 7

Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc – hình học 7

Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng – Hình học 7

Bài 4: Hai đường thẳng song song – hình học 7

Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song – Hình học 7

Bài 6: Từ vuông góc đến song song – hình học 7

Bài 7: Định lí – hình học 7

Ôn tập chương I – hình học 7

 

Mời các bạn xem tiếp chương II

Chương II. Tam giác

 

Viết một bình luận