Giải bài tập Chương I Số hữu tỉ. Số thực – Đại số 7 tập 1

Giải bài tập Chương I Số hữu tỉ. Số thực – Đại số 7 tập 1

*************

Bài này là giải bài tập toàn bộ bài tập chương 1 toán 7 tập 1 (phần đại số) theo sách giáo hiện hành.

Các bạn bấm vào bài cần giải.

 

MỤC LỤC chương 1 – đại số 7 tập 1

***************

Bai 1 tập hợp Q các số hữu tỉ – đại số 7

Bài 2 Cộng, trừ số hữu tỉ – đại số 7

Bài 3 Nhân, chia số hữu tỉ – đại số 7

Bài 4 Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ – Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân – đại số 7

Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ – Đại số 7

Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) – Đại số 7

Bài 7: Tỉ lệ thức – đại số 7

Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau – đại số 7

Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn – đại số 7

Bài 10: Làm tròn số – đại số 7

Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai – đại số 7

Bài 12: Số thực – đại số 7

Giải bài tập Ôn tập chương I đại số 7

 

Mời các bạn xem tiếp chương II

Chương II. Hàm số và đồ thị

Viết một bình luận