GIẢI BÀI TẬP TOÁN 9 – TẬP 1

GIẢI BÀI TẬP TOÁN 9 – TẬP 1

GIẢI BÀI TẬP TOÁN 9 – TẬP 1

Bài này là sách giải toàn bộ bài tập toán 9 tập 1 theo sách giáo hiện hành.

Các bạn bấm vào chương cần đọc, trong chương có các bài cần học.

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Phần 1: Đại Số

 

CHƯƠNG I: Căn Bậc Hai – Căn Bậc Ba

CHƯƠNG II: Hàm Số Bậc Nhất

 

Phần 2: Hình Học

CHƯƠNG I: Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông

CHƯƠNG II: Đường Tròn

5 ĐỀ THI HỌC KỲ I

 

Xem thêm: GIẢI BÀI TẬP TOÁN 9 – TẬP 2

————– Hết tập 1 ——-

Viết một bình luận