Giải Bài Tập Giải Tích 12 Cơ Bản

Giải Bài Tập Giải Tích 12 Cơ Bản

Giải Bài Tập Giải Tích 12 Cơ Bản theo SGK hiện hành, các bạn đọc theo chương.

Trong chương có các bài học, bấm vào bài học bài giải nằm ở đó.

 

Mục Lục 

Chương I. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

 

Chương II. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

ÔN TẬP HKI

ĐỀ THI HKI

Chương III. Nguyên hàm. Tích phân và ứng dụng

Chương IV. SỐ PHỨC

 

GIẢI BÀI TẬP CUỐI NĂM

ÔN THI HKII

ĐỀ THI HKII

(Các bạn bấm vào link màu xanh của chương để đọc theo chương)

————-

Viết một bình luận