GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC 11 CƠ BẢN

GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC 11 CƠ BẢN

gbt-hh11-cb

GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC 11 CƠ BẢN
MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chương I. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Chương III. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

——– CÁC BẠN BẤM VÀO TÊN CHƯƠNG ĐỂ ĐỌC TOÀN CHƯƠNG —–

Viết một bình luận