Giải bài tập sinh 6 – Bài 18. Biến dạng của thân

Câu 1: Tìm những đặc điểm giống và khác nhau giữa các củ: dong ta, khoai tây, su hào.

* Giống nhau: Đều là những loại thân biến dạng và chứa chất dự trữ cho cây.

* Khác nhau:

– Củ dong ta là dạng thân rễ nằm ở dưới đất.

– Củ khoai tây:dạng thân củ nằm ở dưới đất.

– Củ su hào: dạng thân củ nằm ở trên đất.

******************

Câu 2: Kể tên một số loại thân biến dạng, chức năng của chúng với cây.

STT Tên cây Thân biến dạng Chức năng của chúng đối với cây
1 Su hào Thân củ trên mặt đất chứa chất dự trữ cho cây
2 Cây hành thân hành chứa chất dự trữ cho cây
3 Củ gừng thân rễ nằm trong  đất chứa chất dự trữ cho cây
4 Khoai tây thân củ nằm trong đất chứa chất dự trữ cho cây
5 Xương rồng thân mọng nước dự trữ nước và quang hợp

>>>>

Câu 3*: Cây xương rồng có những đặc điểm nào thích nghi với môi trường sống khô hạn?

Đáp án: thân cây biến dạng thành thân mọng nước ( dự trữ nướ cho cây) chống chịu được điều kiện khô hạn; lá cây xương rồng biến thành gai để hạn chế sự thoát hơi nước của cây, giúp cho cây có đủ nước sống trong môi trường khô hạn, khắc nghiệt.

**************

Câu 4: Tìm 3 loại thân biến dạng, vai trò của chúng đối với cây và công dụng đối với con người.

STT Tên cây Loại rễ Chức năng đối với cây Công dụng đối với người
1 Cây nghệ Thân rễ Dữ trữ chất dinh dưỡng cho cây Làm gia vị và thuốc chữa bệnh
2 Cây tỏi Thân hành Dữ trữ chất dinh dưỡng cho cây Làm gia vị và thuốc chữa bệnh
3 Su hào Thân củ trên mặt đất Dữ trữ chất dinh dưỡng cho cây lLàm thức ăn
4 Cà rốt Thân củ dưới mặt đất Dữ trữ chất dinh dưỡng cho cây Làm thức ăn

 

>>

 

Viết một bình luận