Giải bài tập sinh 6 – Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá

Giải bài tập sinh 6 – Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá

———————

Bài 1, 2, 3 trang 64 SGK Sinh 6

Câu 1. Lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp nó nhận được nhiều ánh sáng?

Trả lời:

Phiến lá có dạng bản dẹt, có màu lục, là phần rộng nhất của lá. Lá xếp trên cây theo 3 kiểu, lá trên các mấu thân xếp so le nhau.

Câu 2. Hãy cho ví dụ về ba kiểu xếp lá trên cây.

Trả lời:

 

– Lá mọc cách: các lá mọc so le nhau trên cành như lá cây dâu, lá cây dâm bụt…

– Lá mọc đối: từng đôi lá đối xứng nhau trên cành như; lá ổi, lá hải đường, lá mẫu đơn.

– Lá mọc vòng: lá mọc thành vòng xung quanh thân hoặc cành như lá cây dây huỳnh, lá trúc đào…

Câu 3. Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng?

Trả lời:

Có 3 kiểu xếp lá và 3 kiểu gân lá (hình mang, hình cung, song song).

Hình dạng, kích thước của phiến lá rất khác nhau.

Có 2 loại lá: lá đơn và lá kép.

Viết một bình luận