Giải bài tập sinh 6 -Bài 21. Quang hợp

Giải bài tập sinh 6 -Bài 21. Quang hợp

*********
Bài 1, 2 ,3 trang 70 SGK Sinh 6

Câu 1. Làm thế nào để biết được lá cây chế tạo tinh bột khi có ánh sáng ?

Trả lời:

Lấy một chậu trồng cây khoai lang để vào chỗ tối 2 ngày. Dùng băng giấy đen bịt kín một phần lá ở cả 2 mặt. Đặt chậu cây đó ngoài sáng (nơi có nắng gắt), rồi ngắt chiếc lá bỏ băng giấy đen và cho vào cồn 90° đun sôi cách thủy để tẩy hết chất diệp lục ở lá. Rửa sạch lá trong cốc nước ấm. rồi bỏ lá vào cốc đựng thuốc thử tinh bột (dung dịch iốt loãng), ta thu được kết quả: chỗ bịt giấy đen (không thu nhận ánh sáng) không có tinh bột, nghĩa là lá cây chỉ chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng.

Câu 2. Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thường thả thêm vào bể các loại rong ?

Trả lời:

Làm cho nước giàu khí ooxxi dùng cho cá hô hấp.

Câu 3. Vì sao phải trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng ?

Trả lời:

Lá mới chế tạo được chất diệp lục cho lục lạp. Lá mới chế tạo được tinh bột nuôi cây.

************************

Bài 1, 2, 3 trang 72 SGK Sinh 6

 

Câu 1. Lá cây sử dụng những nguyên liệu nào đế chế tạo tinh bột ? Lá lấy những nguyên liệu đó từ đâu ?

Trả lời: Lá sử dụng khí ôxii, chất hữu cơ, nước và khí cacbônic.

Câu 2. Viết sơ đồ tóm tắt của quang hợp. Những yếu tố nào là điều kiện cần thiết chc quang hợp ?

Trả lời: Sơ đồ tóm tắt của quá trình quang hợp.

Nước + khí cacbônic ——- > tinh bột + khí ôxi

Những yếu tố cần thiết cho quang hợp là:

– Nước là nguổn nguyên liệu cần thiết cho quang hợp.

– Khí cacbônic cũng là nguyên liệu cần thiết cho quang hợp.

– Ánh sáng cần cho quang hợp. nếu không có ánh sáng cây không tiến hành quang hợp được. Nhu cầu ánh sáng của các loại cây khác nhau.

Câu 3. Thân non có màu xanh, có tham gia quang hợp được không ? Vì sao ? Cây không có lá hoặc lá sớm rụng (xương rồng, cành giao) thì chức năng quang hợp do bộ phận nào của cây cảm nhận ? Vì sao em biết ?

Trả lời:

Thân non có màu xanh cũng quang hợp được khi có đủ ánh sáng. Màu xanh của thân chứng tỏ trong tế bào có lục lạp chứa diệp lục có chức năng quang hợp.

Những cây không có lá hoặc lá sớm rụng (xương rồng, cành giao) thì chức năng quang hợp do thân hoặc cành đảm nhiệm. Vì ở những câv này. thân và cành cũng có lục lạp chứa diệp lục.

Viết một bình luận