Giải bài tập sinh 6 – Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa

Giải bài tập sinh 6 – Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa

***

Câu 1. Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa?

Trả lời:

–  Thực vật có hoa là những thực vật có cơ quan sinh sản là hoa, quả. hạt.

–  Thực vật không có hoa là những thực vật có cơ quan sinh sản không phải là hoa. quả, hạt.

Câu 2. Kể tên một vài cây có hoa và cây không có hoa.

Trả lời:

 Những cây có hoa là: lúa. ngô. cam. bưởi, mít, táo, thầu dầu, hướng dương…; Những cây không có hoa là: cây bèo hoa dâu, cây kim giao, cây thông, cây rêu…

 

 

Câu 3. Kể tên 5 cây trồng làm lương thực, theo em những cây lương thực thường là cây một năm hay lâu năm?

Trả lời:

Ví dụ về 5 cây lương thực là: lúa. ngô. khoai tây, kê, sắn. Những cây lương thực thường là cây một năm.

*************

Hãy ghi tên những cây có hoa và những cây không có hoa mà em đã quan sát được vào bảng sau:

STT Cây có hoa Cây không có hoa
1 Cây đào Cây thông
2 Cây mai Cây rau bợ
3 Cây chuối Cây rêu
4 Cây cam Cây bèo hoa dâu

 

Viết một bình luận