Giải bài tập sinh 6 – Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật

Giải bài tập sinh 6 – Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật

 

########

Câu 1. Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào ?

Trả lời:

Dựa vào số đo và hình dạng của các tế bào thực vật, ta thấy: các loại tế bào khác nhau (tế bào rễ, tế bào thân, tế bào lá…) thì có hình dạng và kích thước khác nhau.

Câu 2. Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào ?

Trả lời:

Cấu tạo tế bào cơ bản giống nhau gồm:
-Vách tế bào: làm cho tế bào có hình dạng nhất định.
-Màng sinh chất bao bọc ngoài chất tế bào.
-Chất tế bào là chất keo lỏng, trong chứa các bào quan như lục lạp (chứa chất diệp lục ở tế bào thịt lá),…
Tại đây diễn ra các hoạt động sống cơ bản của tế bào:
-Nhân: thường chỉ có một nhân, cấu tạo phức tạp, có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.
-Ngoài ra tế bào còn có không bào: chứa dịch tế bào.

 

 

Câu 3. Mô là gì? Kể tên một số loại mô thực vật?

Trả lời:

Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.

Có các loại mô : Mô nâng đỡ
Mô phân sinh ngọn
Mô mềm.

 

Viết một bình luận