Giải bài tập sinh 6 – Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Giải bài tập sinh 6 – Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào

 

***************

Câu 1. Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia ? Quá trình phân bào diễn ra như thế nào ?

Trả lời:

Tế bào ở mô ở mô phân sinh có khả năng phân chia.

Quá trình phân chia tế bào diễn ra: đầu tiên hình thành 2 nhân, sau đó chất tế bào phân chia và một vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào mẹ thành 2 tế bào con.

 

 

Câu 2. Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật ?

Trả lời:

Giúp cây sinh trưởng và phát triển.

 

Viết một bình luận