Giải bài tập sinh 6 – Chương 2: Rễ

Giải bài tập sinh 6 – Chương 2: Rễ

**************

 

—————
Gồm có 4 bài học TỪ BÀI 9 ĐẾN bài 12 như sau:

*****************

  1. Giải bài tập sinh 6 – Bài 9. Các loại rễ, các miền của rễ

  2. Giải bài tập sinh 6 – Bài 10. Cấu tạo miền hút của rễ

  3. Giải bài tập sinh 6 – Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng của rễ

  4. Giải bài tập sinh 6 – Bài 12. Biến dạng của rễ

 

 

***********************

Mời các bạn bấm vào từng bài để xem.

Viết một bình luận