Giải bài tập sinh 6 –  Chương 3: Thân

Giải bài tập sinh 6 – Chương 3: Thân

Giải bài tập sinh 6 – Chương 3: Thân

 

*******************

—————
Gồm có 6 bài học TỪ BÀI 13 ĐẾN bài 18 như sau:

*****************

  1. Giải bài tập sinh 6 – Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân
  2. Giải bài tập sinh 6 – Bài 14. Thân dài ra do đâu
  3. Giải bài tập sinh 6 – Bài 15. Cấu tạo trong của thân non
  4. Giải bài tập sinh 6 – Bài 16. Thân to ra do đâu
  5. Giải bài tập sinh 6 – Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân
  6. Giải bài tập sinh 6 – Bài 18. Biến dạng của thân

************************

Mời các bạn bấm vào từng bài để xem.

 

Viết một bình luận