Giải bài tập Toán 4

Giải bài tập Toán 4

toan-4
Giải bài tập Toán 4 trong SGK Toan lop 4

Giới thiệu: Sách giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 4 . Gồm các chương: Số tự nhiên; Phép cộng, Phép trừ, Phép nhân, Phép chia.
— MỤC LỤC —-

Chương I Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng
Chương II. Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

Chương ba : DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

Chương bốn: PHÂN SỐ – CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG NĂM: TỈ SỐ- MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

CHƯƠNG SÁU: ÔN TẬP

——– các bạn bấm vào link màu xanh xem từng phần ——–
Chú ý: Các sách giải bài tập là để tham khảo, các bạn học sinh tránh lạm dụng quá – Chúc các bạn học tốt.
——

Viết một bình luận