GIẢI BÀI TẬP TOÁN 8 – TẬP 2

GIẢI BÀI TẬP TOÁN 8 – TẬP 2

GIẢI BÀI TẬP TOÁN 8 – TẬP 2

giai bai tap toan-8-t2
GIỚI THIỆU
Sách Giải Bài Tập Toán 8 Tập 2 gồm 2 phần Đại Số và Hình Học.
Phần Đại số gồm 2 chương : phương trình bật nhất 1 ẩn, bất phương trình bậc nhất 1 ẩn
Phần hình học gồm 2 chương : tam giác đồng dạng. lăng trụ đứng – chóp đều.
Mỗi bài đều có phần tóm tắt kiến thức cần nhớ và phần lời giải chi tiết.

 

MỤC LỤC

PHẦN ĐẠI SỐ

CHƯƠNG III: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT 

CHươNG IV: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG III. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG  

CHƯƠNG IV. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG, HÌNH CHÓP ĐỀU 

GIẢI BÀI TẬP CUỐI NĂM (ĐẠI SỐ VÀ HÌNH HỌC

——–CÁC BẠN BẤM VÀO TÊN CHƯƠNG ĐỂ XEM TOÀN CHƯƠNG———

Viết một bình luận