GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 7

GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 7

ly-7GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 7

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: QUANG HỌC 

Bài 1. Nhận biết ánh sáng – Nguồn sáng và vật sáng3
Bài 2.       
Sự truyền ánh sáng 5
Bài 3.   
Ứng dụng định luật truyền thẳng ánh sáng8
Bài 4.
Đinh luật phản xạ ánh sáng10
Bài 5.
Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng13
Bài 7.
Gương cầu lồi15
Bài 8.
Gương cầu lõm17
Bài 9.
Tổng  kết Chương 1: Quang học20

 

CHƯƠNG II. ÂM HỌC      

Bài 10.Nguồn âm22
Bài 11.Độ cao của âm24
Bài 12.Độ to của âm26
Bài 13.Môi trường truyền âm 29
Bài 14.Phản xạ âm – Tiếng vang 31
Bài 15. 
Chống ô nhiễm tiếng ồn33
Bài 16. 
Tổng kết chương 2: Âm học36
CHƯƠNG III. ĐIỆN HỌC 
——————–
— Các bạn bấm vào tên chương để xem toàn bộ chương CÁI NÀO CÓ LINK MÀU XANH —-

Chú ý: Các sách giải bài tập là để tham khảo, các bạn học sinh tránh lạm dụng quá – Chúc các bạn học tốt.
(CẬP NHẬT LẠI FILE ẢNH từ drive google về sach.booktoan.com)

Viết một bình luận