Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học 12 – Nâng Cao

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học 12 – Nâng Cao

huong-dan-giai-bai-tap-hoa-hoc-12-nang-cao
Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học 12 – Nâng Cao

Thông tin
Trình bày: Trần Trung Ninh
Số trang: 143
Nhà cung cấp: NXB Đại Học Quốc Gia – 2010

————–

Giới thiệu
Giải Bài Tập Hóa Học 12 (Nâng Cao)

Trong chương trình sách lớp 12 có khá nhiều khái niệm rất trừu tượng như: amin, polime, ăn mòn kim loại, cacbohiđrat,… Với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy, tác giả đã cụ thể hóa các vấn đề nêu trên thông qua những lời giải và hướng dẫn của từng bài toán. Từ đó sẽ giúp học sinh hiễu rõ và vận dụng kiến thức vào bài toán cụ thể có kết quả.

Mục Lục

Chương 1: ESTE – LIPIT

Chương 2: CACBOHIDRAT
Chương 3: AMIN, AMINOAXIT VÀ PROTEIN

Chương 4: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
Chương 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Chương 6: KIM LOẠI KIỀM – KIM LOẠI KIỀM THỔ – NHÔM
Chương 7: SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG
Chương 8: PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ
Chương 9: HOÁ HỌC VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

——–CÁC BẠN BẤM VÀO TÊN CHƯƠNG ĐỂ XEM TOÀN CHƯƠNG———

Viết một bình luận