Hướng dẫn giải bài tập Toán 6 – Tập 2

Hướng dẫn giải bài tập Toán 6 – Tập 2

giải bài tập Toán 6

Thông tin

Trình bày: Nguyễn Đức Tấn
Tóm tắt: Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán 6 Tập 2
Nhà cung cấp: NXB Đại Học Quốc Gia
——————-
Quyển sách này được biên soạn theo chương trình Toán 6 hiện hành. Với mục tiêu trở thành công cụ hỗ trợ phương pháp tự học.
Quyển sách này được biên soạn theo chương trình Toán 6 hiện hành. Với mục tiêu trở thành công cụ hỗ trợ phương pháp tự học, nội dung bao gồm:
– Tóm tắt kiến thức súc tích dễ nhớ
– Phương pháp lập luận và giải đáp các câu hỏi
– Bài tập làm thêm nâng cao
Qua đó, cung cấp quý phụ huynh và các bạn học sinh một cái nhìn bao quát, dễ dàng hấp thụ kiến thức của chương trình học. Từ đó, học sinh có thể chủ động vận dụng sáng tạo để có cách học riêng thú vị theo yêu cầu của từng môn học.
————-

MỤC LỤC

PHẦN SỐ HỌC

Chương III. Phân số

PHẦN HÌNH HỌC

Chương II. Góc

——–CÁC BẠN BẤM VÀO TÊN CHƯƠNG ĐỂ XEM TOÀN CHƯƠNG———–

Xem lại Tập 1

Gửi một bình luận