Kể lại câu chuyện Thưa chuyện với mẹ bằng lời của nhân vật cương

Sau trận ốm nặng kéo dài của thầy tôi, cảnh nhà tôi vốn đã nghèo khó giờ lại càng thêm nghèo khó. Đề bài Kể lại câu chuyện Thưa chuyện với mẹ bằng lời của nhân vật Cương. Lời giải chi tiết Sau trận ốm nặng kéo dài của thầy tôi, cảnh nhà tôi vốn […]

Sach toan on thi

Viết một bình luận