Sách Bài Tập Đại Số 10 Nâng Cao

Sách Bài Tập Đại Số 10 Nâng Cao

sach-bai-tap-dai-10-nang-cao

Bài Tập Đại Số 10 Nâng Cao

NXB Giáo Dục 2011
Nguyễn Huy Đoan
267 Trang​
Bài tập đại số 10 nâng cao gồm các bài tập được chọn lọc và sắp xếp một cách hệ thống, bám sát từng chủ đề kiến thức trong sách giáo khoa, nhằm giúp các em học sinh sử dụng song song với sách giáo khoa, vừa củng cố kiến thức đang học, vừa nâng cao kĩ năng giải toán.
Tương tự như sách giáo khoa Đại số 10 nâng cao, Sách Bài Tập Đại Số 10 Nâng Cao nội dung này gồm sáu chương:
Chương I. Mệnh đề – tập hợp
Chương II. Hàm số bậc nhất và bậc hai
Chương III. Phương trình và hệ phương trình
Chương IV. Bất đẳng thức – Bất phương trình
Chương V. Thống kê
Chương VI. Cung và góc lượng giác, công thức lượng giác

Xem online Sách Bài Tập Đại Số 10 Nâng Cao

———
Link download sach-bai-tap-dai-10-nang-cao

———–

Viết một bình luận