Sách bài tập Đại số và giải tích 11 cơ bản

Sách bài tập Đại số và giải tích 11 cơ bản

Bài Tập Đại Số Và Giải Tích 11
NXB Giáo Dục 2011
Vũ Tuấn
244 Trang​
MỤC LỤC:
Chương I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Chương II. TỔ HỢP VÀ XÁC XUẤT

Chương III. DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN
**************
PHẦN 1

—————
TẢI VỀ
++++++++++++++++++++++++++++


—————————-
Chương IV. GIỚI HẠN

Chương V. ĐẠO HÀM
PHẦN 2:

—————-
TẢI VỀ
_____________________________

Viết một bình luận