Soạn bài Giá trị văn học và tiếp nhận văn học SBT Ngữ Văn 12 tập 2

1. Bài tập 1, trang 191, SGK Có người cho rằng giá trị cao cao quý nhất của văn chương là nuôi dưỡng đời sống tâm hồn con người, hay nói như Thạch Lam là “làm cho lòng người được thêm trong sạch và phong phú hơn:. Nói như vậy có đúng không? Vì sao? […]

Sach toan on thi

Viết một bình luận