Soạn bài Hồn Trương Ba, da hàng thịt SBT Ngữ Văn 12 tập 2

1. Nêu cảm nghĩ về nhân vật Trương Ba trong đoạn trích. Trả lời: Trong đoạn trích, qua sự hiện diện của hồn Trương Ba, những lời lẽ độc thoại và đối thoại của hồn Trương Ba, có thể thấy Trương Ba là một người có nhân cách trong sáng. Con người ấy sống ngay […]

Sach toan on thi

Viết một bình luận