Soạn bài Ôn tập phần Làm văn SBT Ngữ Văn 12 tập 2

1. Ôn lại những yêu cầu cơ bản khi viết các dạng bài nghị luận. Trả lời:  Để làm được bài tập này, cần xem lại phần Ghi nhớ ở các bài học về các kiểu bài nghị luận. Chương trình và SGK Ngữ văn lớp 12 có các dạng bài nghị luận sau : […]

Sach toan on thi

Viết một bình luận