Soạn bài Ôn tập phần Văn học SBT Ngữ Văn 12 tập 2

1. Hãy thống kê toàn bộ các tác phẩm văn học Việt Nam trong SGK Ngữ văn 12, phân loại thành các nhóm theo thời điểm ra đời (thuộc giai đoạn văn học nào) và thể loại văn học. Trả lời: Khi thống kê các tác phẩm thành những nhóm khác nhau, cần ghi rõ […]

Sach toan on thi

Viết một bình luận