Soạn bài Phát biểu tự do SBT Ngữ Văn 12 tập 2

Giải câu 1, 2, 3 trang 72 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 12 tập 2 1. Bài tập 1, trang 165, SGK Sưu tầm những lời phát biểu tự do mà anh (chị) đánh giá là đặc sắc, đáng để cho mình học tập. Trả lời: Có thể tham khảo bài phát biểu sau […]

Sach toan on thi

Viết một bình luận