Soạn bài Tổng kết phần Tiếng Việt : lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ SBT Ngữ Văn 12 tập 2

1. Bài tập 1, trang 192, SGK Kẻ bảng sau vào vở rồi điền những nội dung cần thiết về tiếng Việt vào các mục trong bảng. Nguồn gốc và lịch sử phát triển Đặc điểm của loại hình ngôn ngữ đơn lập a) Về nguồn gốc, tiếng Việt thuộc: – Họ: – Dòng: – […]

Sach toan on thi

Viết một bình luận