Sửa bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc SBT Ngữ Văn 12 tập 2

Giải câu 1, 2, 3 trang 68 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 12 tập 2 1. Bài tập 1, trang 162, SGK Anh (chị) hiểu thế nào là truyền thống “tôn sư trọng đạo” – một nét đẹp của văn hoá Việt Nam ? Trình bày những suy nghĩ của anh (chị) về truyền […]

Sach toan on thi

Viết một bình luận