Tả chim họa mi

Tả chim họa mi Bài làm Chiều nào cũng vậy, con hoạ mi ấy không biết tự phương nào bay đến đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót. Hình như suốt một ngày hôm đó, nó vui mừng vì được tha hồ rong ruổi bay chơi trong khắp trời mây gió, […]

Sach toan on thi

Viết một bình luận