Giải bài tập Anh 12

Để học tốt Tiếng Anh 12 | Soạn Tiếng Anh 12 và Giải bài tập Tiếng Anh 12 hay nhất. Nhằm mục đích giúp các em học tốt hơn, Sachtoan.com xin trân trọng giới thiệu Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 bao gồm hệ thống toàn bộ các bài soạn Tiếng Anh 12 được trình bày … Đọc thêm

Test Yourself B (Trang 72-73 SGK Tiếng Anh 12)

Unit 6: Future Jobs Test Yourself B (Trang 72-73 SGK Tiếng Anh 12) I. Listening (2.5 points) Listen to the passage about children education and complete the following sentences. (Nghe đoạn văn về giáo dục thiếu nhi và hoàn thành các câu sau.) Gợi ý: 1. sorts of things 2. learn at all 3. things … Đọc thêm