Giải bài tập sinh 6 – Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân

Giải bài tập sinh 6 – Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân   ************** Câu 1. Thân cây gồm những bộ phận nào ? Trả lời: Thân cây gồm các bộ phận sau: Thân chính, cành , chồi ngọn và chồi nách. Chồi nách có 2 loại : chồi lá và chồi hoa. Câu … Đọc tiếpGiải bài tập sinh 6 – Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân

Giải bài tập sinh 6 – Bài 14. Thân dài ra do đâu

Giải bài tập sinh 6 – Bài 14. Thân dài ra do đâu ************ Câu 1. Trình bày thí nghiệm để biết cây dài ra do bộ phận nào. Trả lời: Thí nghiệm để biết cây dài ra do đâu. Có thể gieo một số hạt đậu xanh hay lạc vào chậu đất ẩm. Khi … Đọc tiếpGiải bài tập sinh 6 – Bài 14. Thân dài ra do đâu

Giải bài tập sinh 6 – Bài 15. Cấu tạo trong của thân non

Giải bài tập sinh 6 – Bài 15. Cấu tạo trong của thân non   **************   Câu 1. Chỉ trên hình vẽ (hình 15) các phần của thân non. Nêu chức năng của mỗi phần. Trả lời: 1- Biểu bì 2- Thịt vỏ 3- Mạch rây 4- Mạch gỗ 5- Ruột   Các bộ … Đọc tiếpGiải bài tập sinh 6 – Bài 15. Cấu tạo trong của thân non

Giải bài tập sinh 6 – Bài 16. Thân to ra do đâu

Giải bài tập sinh 6 – Bài 16. Thân to ra do đâu   ************   Câu 1. Cây gỗ to ra do đâu? Trả lời: Cây gỗ to ra nhờ sự phân chia các tế bào của mô phân sinh (tầng phát sinh – tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ). Tầng sinh vỏ … Đọc tiếpGiải bài tập sinh 6 – Bài 16. Thân to ra do đâu

Giải bài tập sinh 6 – Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân

Giải bài tập sinh 6 – Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân   *********** Câu 1. Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng. Trả lời: Cắm một cành hoa vào bình nước màu để ra chỗ thoáng. Sau một thời gian, quan sát nhận … Đọc tiếpGiải bài tập sinh 6 – Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân

Giải bài tập sinh 6 – Bài 18. Biến dạng của thân

Câu 1: Tìm những đặc điểm giống và khác nhau giữa các củ: dong ta, khoai tây, su hào. * Giống nhau: Đều là những loại thân biến dạng và chứa chất dự trữ cho cây. * Khác nhau: – Củ dong ta là dạng thân rễ nằm ở dưới đất. – Củ khoai tây:dạng … Đọc tiếpGiải bài tập sinh 6 – Bài 18. Biến dạng của thân