Giải bài tập sinh 6 – Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân

Giải bài tập sinh 6 – Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân   ************** Câu 1. Thân cây gồm những bộ phận nào ? Trả lời: Thân cây gồm các bộ phận sau: Thân chính, cành , chồi ngọn và chồi nách. Chồi nách có 2 loại : chồi lá và chồi hoa. Câu … Đọc thêm

Giải bài tập sinh 6 – Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân

Giải bài tập sinh 6 – Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân   *********** Câu 1. Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng. Trả lời: Cắm một cành hoa vào bình nước màu để ra chỗ thoáng. Sau một thời gian, quan sát nhận … Đọc thêm

Giải bài tập sinh 6 – Bài 18. Biến dạng của thân

Câu 1: Tìm những đặc điểm giống và khác nhau giữa các củ: dong ta, khoai tây, su hào. * Giống nhau: Đều là những loại thân biến dạng và chứa chất dự trữ cho cây. * Khác nhau: – Củ dong ta là dạng thân rễ nằm ở dưới đất. – Củ khoai tây:dạng … Đọc thêm