Giải bài tập sinh 6 – Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá

Giải bài tập sinh 6 – Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá ——————— Bài 1, 2, 3 trang 64 SGK Sinh 6 Câu 1. Lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp nó nhận được nhiều ánh sáng? Trả lời: Phiến lá có dạng … Đọc tiếpGiải bài tập sinh 6 – Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá

Giải bài tập sinh 6 – Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá

Giải bài tập sinh 6 – Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá   ************** Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 67 SGK Sinh 6 Thịt lá gồm rất nhiều tế bào có vách mỏng, có nhiều lục lạp ở bên trong. Lục lạp là bộ phận chính thu nhận ánh sáng để … Đọc tiếpGiải bài tập sinh 6 – Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá

Giải bài tập sinh 6 -Bài 21. Quang hợp

Giải bài tập sinh 6 -Bài 21. Quang hợp ********* Bài 1, 2 ,3 trang 70 SGK Sinh 6 Câu 1. Làm thế nào để biết được lá cây chế tạo tinh bột khi có ánh sáng ? Trả lời: Lấy một chậu trồng cây khoai lang để vào chỗ tối 2 ngày. Dùng băng … Đọc tiếpGiải bài tập sinh 6 -Bài 21. Quang hợp

Giải bài tập sinh 6 – Bài 22. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp

Giải bài tập sinh 6 – Bài 22. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp *********** Bài 1, 2, 3, 4 trang 76 SGK Sinh 6 Câu 1. Nêu những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp. Trả lời: – Ánh sáng cần thiết … Đọc tiếpGiải bài tập sinh 6 – Bài 22. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp

Giải bài tập sinh 6 – Bài 23. Cây có hô hấp được không

Giải bài tập sinh 6 – Bài 23. Cây có hô hấp được không ************ Câu 1. Muốn chứng minh được cây có hô hấp, ta phải làm những thí nghiệm gì ? Trả lời: Lấy 2 cốc nước vôi trong giống nhau, đặt lên 2 tấm kính ướt rồi dùng 2 chuông thuỷ tinh … Đọc tiếpGiải bài tập sinh 6 – Bài 23. Cây có hô hấp được không

Giải bài tập sinh 6 – Bài 24. Phần lớn nước vào cây đi đâu

Giải bài tập sinh 6 – Bài 24. Phần lớn nước vào cây đi đâu **************** Câu 1. Hãy mô tả một thí nghiệm chứng minh có sự thoát hơi nước qua lá. Trả lời: Lấy 2 chậu cây, 1 chậu có lá và 1 chậu không có lá. Chùm túi nilông lên cả hai … Đọc tiếpGiải bài tập sinh 6 – Bài 24. Phần lớn nước vào cây đi đâu

Giải bài tập sinh 6 – Bài 25. Biến dạng của lá

Giải bài tập sinh 6 – Bài 25. Biến dạng của lá     Câu 1. Sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì ? Lá của một sô loại cây xương rồng biến thành gai có ý nghĩa gì ? Trả lời: Chức năng chính của lá là chế tạo chất dinh dưỡng … Đọc tiếpGiải bài tập sinh 6 – Bài 25. Biến dạng của lá