Giải bài tập sinh 6 – Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá

Giải bài tập sinh 6 – Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá ——————— Bài 1, 2, 3 trang 64 SGK Sinh 6 Câu 1. Lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp nó nhận được nhiều ánh sáng? Trả lời: Phiến lá có dạng … Đọc thêm

Giải bài tập sinh 6 – Bài 22. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp

Giải bài tập sinh 6 – Bài 22. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp *********** Bài 1, 2, 3, 4 trang 76 SGK Sinh 6 Câu 1. Nêu những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp. Trả lời: – Ánh sáng cần thiết … Đọc thêm

Giải bài tập sinh 6 – Bài 23. Cây có hô hấp được không

Giải bài tập sinh 6 – Bài 23. Cây có hô hấp được không ************ Câu 1. Muốn chứng minh được cây có hô hấp, ta phải làm những thí nghiệm gì ? Trả lời: Lấy 2 cốc nước vôi trong giống nhau, đặt lên 2 tấm kính ướt rồi dùng 2 chuông thuỷ tinh … Đọc thêm

Giải bài tập sinh 6 – Bài 24. Phần lớn nước vào cây đi đâu

Giải bài tập sinh 6 – Bài 24. Phần lớn nước vào cây đi đâu **************** Câu 1. Hãy mô tả một thí nghiệm chứng minh có sự thoát hơi nước qua lá. Trả lời: Lấy 2 chậu cây, 1 chậu có lá và 1 chậu không có lá. Chùm túi nilông lên cả hai … Đọc thêm